Klaar voor het Middelbaar

Voor wie?

Klaar voor het Middelbaar is een cursus voor kinderen uit groep 8 die zich zo goed mogelijk willen voorbereiden op het middelbaar onderwijs.

Werkwijze

 

Ouder Betrokkenheid

Praktische informatvie

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met ouders en eventueel het kind waarin kennis wordt gemaakt.

De training wordt in kleine groepen gegeven (maximaal 6 kinderen), zodat er voor ieder kind voldoende tijd en ruimte is om te oefenen.

Aanvangsdata volgende cursus

Juli 2015. De cursus wordt gestart bij aanmelding van ten minste 4 kinderen.

Tarief

In overleg. Als de training onderdeel is van een behandeltraject, kan de training mogelijk (gedeeltelijk) vergoed worden. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Trainers

Astrid van de Laar, orthopedagoog
Maud Dane, kinder- en jeugdpsycholoog