Hink-Stap-Sprong

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Voor wie?

Deze sociale vaardigheidstraining is voor kinderen die:

 • het moeilijk vinden om een praatje te maken;
 • moeite hebben met het sluiten van vriendschappen;
 • snel boos reageren of vaak ruzie hebben;
 • zich terugtrekken;
 • geen nee durven zeggen of moeite hebben om voor zichzelf op te komen;
 • gepest worden.

Werkwijze

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van anderhalf uur. De kinderen leren op een speelse manier verschillende sociale basisvaardigheden, zoals:

 • Kennismaken
 • Iets vragen
 • Emoties herkennen
 • Hulp vragen
 • Voor zichzelf opkomen
 • Complimenten geven
 • Etc.

Ouder Betrokkenheid

Ouders worden actief betrokken bij de training. Het kind krijgt elke bijeenkomst thuisopdrachten mee voor zichzelf en voor de ouders. Er wordt van de ouders verlangd dat ze het kind helpen en/of stimuleren om de thuisopdrachten te maken. Door thuis te oefenen zal het kind de vaardigheden in het dagelijks leven beter leren toepassen.

Praktische informatie

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met ouders en eventueel het kind, waarin kennis wordt gemaakt en er doelen worden opgesteld.

De training wordt in kleine groepen gegeven (maximaal 6 kinderen), zodat er voor ieder kind voldoende tijd en ruimte is om te oefenen.

Na afloop van de cursus vindt er een nabespreking plaats, waarin de cursus wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt er een rapport/verslag geschreven over de deelname van uw kind.

Aanvangsdata volgende cursus

Januari 2015. De cursus wordt gestart bij aanmelding van ten minste 4 kinderen.

Tarief

Prijs in overleg. Als de training onderdeel is van een behandeltraject, kan de training mogelijk (gedeeltelijk) vergoed worden. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Trainers

Astrid van de Laar, orthopedagoog
Maud Dane, kinder- en jeugdpsycholoog