VRIENDEN-programma

Het VRIENDEN-programma is een cursus geschikt voor kinderen van 8-12 jaar en voor jongeren van 12-16 jaar.

Voor wie?

Het VRIENDEN-programma is een cursus geschikt voor kinderen van 8-12 jaar en voor jongeren van 12-16 jaar die:

  • erg gevoelig zijn
  • gespannen zijn
  • zich veel of snel zorgen maken
  • psychosomatische klachten hebben (lichamelijke klachten waarvoor geen of geen volledige lichamelijke oorzaak vastgesteld kan worden zoals vermoeidheid, buikpijn of hoofdpijn)
  • erg onzeker zijn

Werkwijze

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Er wordt gewerkt middels een cognitief gedragstherapeutisch programma ‘Het Vriendenprogramma’. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het werken middels deze methode leidt tot vermindering van lichamelijke klachten en spanning en bevordert het zelfvertrouwen.

Het VRIENDEN-programma is erop gericht om de emotionele veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren te vergroten. Het helpt kinderen en jongeren vaardigheden te ontwikkelen om problemen op te lossen en om moeilijke situaties aan te pakken, zodat ze op een goede manier om gaan met angst en spanningen. Dit beschermt hen tegen stress, zowel in het hier en nu als in de toekomst.

Het woord ‘VRIENDEN’ symboliseert de volgende principes:

  • Het woord VRIENDEN helpt kinderen en jongeren om elk van de vaardigheden die gedurende het programma worden geleerd te onthouden. Dat wil zeggen: elke letter staat voor een nieuwe vaardigheid die wordt aangeleerd.
  • Ons lichaam is onze VRIEND, die ons vertelt wanneer we bang of zenuwachtig zijn door ons seintjes te geven.
  • Het is belangrijk te leren om onze eigen VRIEND te zijn en om onszelf te belonen wanneer we ons goed inspannen of goed ons best doen.
  • Het is belangrijk om VRIENDEN te maken, zodat wij sociale steun kunnen opbouwen en ons prettiger kunnen voelen.
  • VRIENDEN kunnen ons helpen om moeilijke situaties effectiever aan te pakken.

Ouder Betrokkenheid

Ouders worden actief betrokken bij de training. Het kind krijgt elke bijeenkomst thuisopdrachten mee om de geleerde vaardigheden te oefenen. Er wordt van de ouders verlangd dat ze het kind helpen en/of stimuleren om de thuisopdrachten te maken. Door thuis te oefenen zal het kind de vaardigheden in het dagelijks leven beter leren toepassen.

Praktische informatie

Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats met ouders en eventueel het kind, waarin kennis wordt gemaakt en er doelen worden opgesteld.

De training wordt in kleine groepen gegeven (maximaal 6 kinderen), zodat er voor ieder kind voldoende tijd en ruimte is om te oefenen. Na afloop van de cursus vindt er een nabespreking plaats, waarin de cursus wordt geëvalueerd. Vervolgens wordt er een rapport/verslag geschreven over de deelname van uw kind.

Aanvangsdata volgende cursus

Januari 2015. De cursus wordt gestart bij aanmelding van ten minste 4 kinderen.

Tarief

In overleg. Als de training onderdeel is van een behandeltraject, kan de training mogelijk (gedeeltelijk) vergoed worden. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Trainers

Astrid van de Laar, orthopedagoog
Maud Dane, kinder- en jeugdpsycholoog