BEROEPSCODE EN WETTELIJKE KADERS

Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft richtlijnen opgesteld, conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In de beroepscode van het NIP staan de eisen vermeld die aan het werk van een psycholoog worden gesteld. Ik ben aangesloten bij het NIP en moet mij dan ook houden aan deze beroepscode. De hele beroepscode, en ook toelichting hierop, is te lezen op www.psynip.nl.

nip