KLACHTENREGELING

Ondanks dat ik mij inspan om de behandeling van uw kind zo optimaal mogelijk uit te voeren, kan het zijn dat u toch niet tevreden bent over mij of mijn werkwijze. In dat geval hoop ik dat zo snel mogelijk van u te horen zodat wij dit  kunnen bespreken en mogelijk een aantal zaken kunnen verbeteren.

Indien u dan toch nog ontevreden bent over de wijze waarop ik uw klacht heb behandeld, kunt u zich richten tot de klachtencommissie van het NIP.