Disclaimer

Beroepscode & wettelijke kaders

Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft richtlijnen opgesteld, conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In de beroepscode van het NIP staan de eisen vermeld die aan het werk van een psycholoog worden gesteld. Wij zijn aangesloten bij het NIP en moeten ons dan ook houden aan deze beroepscode. De hele beroepscode, alsook toelichting hierop, is te lezen op www.psynip.nl. Daarnaast hebben wij ook een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier vinden: kwaliteitsstatuut.pdf.

Klachtenregeling

Ondanks dat wij ons inspannen om de behandeling van u of uw kind zo optimaal mogelijk uit te voeren, kan het zijn dat u toch niet tevreden bent over ons of onze werkwijze. In dat geval hopen wij dat zo snel mogelijk van u te horen, zodat we dit kunnen bespreken en mogelijk een aantal zaken kunnen verbeteren. Indien u dan toch nog ontevreden bent over de wijze waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt u zich richten tot de klachtencommissie van het NIP.