Tarieven

Kinderen
De hulpverlening aan kinderen tot 18 jaar wordt gefinancierd door de gemeente waarin de minderjarige staat ingeschreven. De Sprong Psychologie heeft contracten met alle gemeenten in regio Noord-Oost Brabant en de Peelgemeenten. Basisteam Jeugd en Gezin, de huisarts of de medisch specialist (o.a. de kinderarts) geven een indicatie voor hulpverlening binnen De Sprong Psychologie af. De hulpverlening voor uw kind wordt dan geheel door de gemeente gefinancierd.

Volwassenen vanaf 18 jaar
Psychologische hulpverlening binnen De Sprong Psychologie wordt in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij hebben met verschillende verzekeringen een contract voor 2020 afgesloten. Het is voor u van belang dat u zelf bij uw zorgverzekeraar informeert of de behandeling (in sommige gevallen deels) door hen vergoed wordt. Voor 2020 hebben wij contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeringen: Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ, Promovendum, National Academic, Besured, Aevitae, Aon, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, IAK Volmacht, Aevitae, De Friesland, OHRA, Nationale Nederlanden. Let er wel op dat in alle gevallen van psychologische hulpverlening uw eigen risico eerst wordt verbruikt. Mocht u hier vragen over hebben of niet zeker weten of de hulpverlening bij De Sprong Psychologie vergoed wordt door uw verzekeraar, dan kunnen wij u hier over informeren.

Meer informatie vindt u in onze disclaimer.